Globalt oversigts kort over Vejrstationer tilknyttet Netværket

[Vejrstation, Webkamera, Lyndetektor] Vejrstation, Lyndetektor, Webkamera, [Vejrstation, Lyndetektor] Vejrstation, Lyndetektor, [Vejrstation, Webkamera] Vejrstation, Webkamera, [Vejr] Vejr

Om det Globale kort

Dette Google Kort viser placeringen af de nuværende tilknyttede regionale vejrstationer i netværket.

Grønne markører med tal angiver klynger af stationer - klik for at zoome på kortet for at få vist vejrstations markører. Hvis du klikker på en markør for en station, vil et beskrivende vindue åbne og vise: Vejrstationens funktioner, et link til stationens hjemmeside, det regionale netværk tilhørsforhold til stationen, og de nuværende data for stationen (hvor tilgængeligt).

Klik på knappen Hjem på kortets navigationsknapper for at genskabe kortet til det oprindelige zoom-niveau.
Klik på "Aktiver klynger" i afkrydsningsfelt for at slå klynger af vejrstationer til.

Tilknyttede regionale vejrnetværk

1124 stations in affiliated networks worldwide as of 2024-04-25 00:06:05 UTC

Kort data fra Affiliated Regional Networks og scripts fra Saratoga-Weather.org.
Hvis du har en privat vejrstation og en hjemmeside som viser dine vejrdata, og du er interesseret i at få din data vist her, så kontakt dit regionale vejrnetværk for optagelse.(Nordic Weather Network)