X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Risø, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 0.8 0.1 0.8 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
21-07-20240.40.61.20.40.40.600.10.11.2FairAQ 
    
22-07-20240.20.50.60.20.40.50.10.10.10.6Dobar kvalitet vazduha
     
23-07-20240.30.50.70.30.40.50.10.10.10.7Dobar kvalitet vazduha
     
24-07-20240.30.40.80.30.40.50.10.10.10.8Dobar kvalitet vazduha
     
25-07-20240.30.30.40.30.40.60.10.10.10.6Dobar kvalitet vazduha
     
26-07-20240.40.50.60.30.40.50.10.10.10.6Dobar kvalitet vazduha
     
27-07-20240.60.60.80.50.50.50.10.10.10.8Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-1 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
FairAQ 1-2 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Umeren kvalitet vazduha 2-3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
PoorAQ 3-4 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
VeryPoorAQ 4-5 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
ExtremelyPoorAQ > 5 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 23-07-2024 14:00