X  Luk Officiel AQ sensor station - Risø, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 0.5 0.1 0.5 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
15-06-20240.30.60.70.20.50.60.10.10.10.7God luftkvalitet
     
16-06-20240.40.50.90.40.40.60.10.10.10.9God luftkvalitet
     
17-06-20240.40.50.70.30.40.60.10.10.10.7God luftkvalitet
     
18-06-20240.40.710.30.50.70.10.10.11God luftkvalitet
     
19-06-20240.30.30.40.30.40.50.10.10.10.5God luftkvalitet
     
20-06-20240.20.30.40.30.40.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
21-06-20240.40.40.40.40.40.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata målt kl: 17-06-2024 15:00